A „fehervariajto.hu” weboldal üzemeltetője és tulajdonosa tájékoztatja a Weboldal
(a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezeléséről, az adatok
védelméről, valamint a látogatók ezekkel összefüggő jogaikról, és jogérvényesítési
lehetőségeikről.
Az FEHÉRVÁRI AJTÓ Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Hadiárva utca 2.;
Telefonszám: +36 20 566 8831; E-mail info@fehervariajto.hu) a fehervariajto.hu
website törzs-adatait az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi
előírások betartásával kezeli és dolgozza fel. Az adatrögzítés feltétele az önkéntes
ajánlatkérés. Az ajánlatkéréssel hozzájárul ahhoz, hogy az ajánlatkéréskor megadott
adatait az FEHÉRVÁRI AJTÓ Kft., adatkezelőként, a jelen Adatkezelési szabályzat 4. pontjában
megjelölt célból kezeljék. Az FEHÉRVÁRI AJTÓ Kft. a Céges adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az
adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveik összhangban vannak az
adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az
alábbiakkal: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban Infotv); 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; 1995. évi CXIX. törvény – a
kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
(DM törvény); Az adatkezelésben érintett adatkezelők (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
és adatfeldolgozó (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) adatai:

Adatkezelők: FEHÉRVÁRI AJTÓ Kft

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Hadiárva utca 2.;
Telefonszám: +36 20 566 8831
E-mail info@fehervariajto.hu
Adószáma: 12800869-2-07

Amennyiben a Weboldal látogatójától (továbbiakban: Felhasználó) az Üzemeltető
személyes adatokat kér, az alábbi adatvédelmi rendelkezések az irányadóak. A
Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban
ismertetett gyakorlatot.
Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás
Ezen adatvédelmi nyilatkozat (adatvédelmi szabályzat) a Weboldal használatakor a
Felhasználó által esetlegesen megadott személyes adatok kezelésére,
feldolgozására, nyilvántartására vonatkozó alapvető információkat tartalmazza.
Adatkérés
A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell az
Üzemeltető rendelkezésére bocsájtania. Egyes szolgáltatások és funkciók
használatához szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az
Üzemeltetőnek megadja.
A kezelt adatok köre
A Weboldal használata során rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő
és befejező időpontja, illetve a Felhasználó számítógépének/eszközének
beállításától függően eszközének egyes adatai, a böngészőjének és az operációsrendszerének típusa és azoknak verziószámai. Az Üzemeltető ezen adatokat soha
nem kapcsolja össze személyes adatokkal.
A Weboldal megtekintésekor megadott egyéb adatok kezelése és feldolgozása is a
Felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik. Az Üzemeltető felhívja a figyelmet,
hogy a Weboldalon kiskorúak (a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével)
jogügyletet csak és kizárólag szülő vagy törvényes képviselő engedélyével
végezhetnek.
Az adatkezelés célja, adattovábbítás
Az Üzemeltető által végzett adatkezelés a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő
Felhasználók és Üzemeltető közötti folyamatos kapcsolattartást és felhasználói
élmény javítását szolgálja. Továbbá az Üzemeltető a felhasználói adatokat kizárólag
abból a célból használja és kezeli, hogy mind magasabb szintű szolgáltatást tudjon a
Felhasználó részére nyújtani az alábbi területeken:
a Weboldalon feltett kérdéseire, megkereséseire (ajánlatkérés, érdeklődés, stb.)
történő válaszadáshoz,
a Weboldal tartalmának és funkcionalitásának fejlesztéséhez,
a Weboldal tartalmának testre szabásához,
a regisztrált felhasználók azonosításához,
belső nyilvántartásához,
működési problémák elhárítására.
Az Üzemeltető valamennyi Felhasználóra vonatkozó adatot bizalmasan kezel, az
adatok biztonságára nagy hangsúlyt fektet. A Felhasználó személyes adatait
előzetes és kifejezett hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem publikálja, nem adja
el, és nem adja bérbe valamint harmadik személy részére nem adja át, ha csak azt
jogszabály és/vagy törvényi előírás nem írja elő. Ugyanez igaz az adatfájlok
használatával az Üzemeltető kezelésébe került adatokra is. Az Üzemeltető
kapcsolattartás céljából telefonon, e-mailben vagy levélben veheti fel a kapcsolatot a
Felhasználóval, figyelembe véve a Felhasználó által preferált kapcsolattartási módot.
Cookie (süti) kezelés
Az Üzemeltető a Weboldalon cookie-kat (sütiket) használ annak érdekében, hogy a
Weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa Felhasználónak. A cookie-k
számtalan funkcióval rendelkeznek: Többek között megjegyzik Felhasználó egyéni
beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és
általánosságban megkönnyítik a honlapok használatát a felhasználók, látogatók
számára. A Weboldal egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a
Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó
adatfájlokat (cookie) telepíthet a Felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a
Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a
szolgáltatás hatékonyságának növelése, egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy
piackutatás céljából. Az adatfájlok használatából eredően az Üzemeltetőhöz került
adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott Felhasználó azonosító adataihoz.A Felhasználó böngészőjében a cookie-k tekintetében az alábbi lehetőségei
vannak:
beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a
számítógépén, a cookie-k küldését bármikor megtilthatja. Az Üzemeltető felhívja a
figyelmet, hogy mivel a sütik célja a Weboldal használhatóságának megkönnyítése
vagy lehetővé tétele, így a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése
által előfordulhat, hogy a Felhasználó nem lesz képes a Weboldal funkcióinak teljes
körű használatára, illetve hogy a Weboldal a tervezettől eltérően fog működni a
Felhasználó böngészőjében. A weboldal külső, harmadik személy weboldalára
mutató linkeket is tartalmazhat. Ha a Felhasználó harmadik személy által működtetett
weboldalakra irányuló linkekre kattint, az Üzemeltető kéri, hogy vegye figyelembe,
hogy ezen weboldalak saját adatvédelmi szabályzattal rendelkezhetnek, így ezen
weboldalak használatakor erősen ajánlott az adott adatvédelmi szabályok
elolvasása. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul a sütik
használatához.
Az adatkezelés időtartama
A weboldalon esetlegesen megadott adatok a Felhasználóval való kapcsolattartás
ideje alatt kerülnek felhasználásra. A weboldalon használt cookie-k addig találhatók
meg a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó le nem törli, vagy a
cookie-k lejárati idejének végén ki nem törlődnek a böngészőből.
Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A weboldal Üzemeltetője által végzett adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről a Felhasználó jogosult felvilágosítást
kérni az Üzemeltető weboldalon megadott elérhetőségeinek bármelyikén. A fent
említett elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak
helyesbítését és törlését is. A weboldal funkcióinak nem megfelelő igénybevétele
esetén, vagy a Felhasználó saját kérésére a felhasználói adatokat Üzemeltető törli
rendszeréből.
Jogérvényesítési lehetőségek
Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az
adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az Adatvédelmi Biztos segítségét
is. A fentiekre, valamint a weboldal Üzemeltetőjének kötelezettségeire vonatkozó
részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. Jelen adatvédelmi
nyilatkozat elkészítésekor az oldal üzemeltetője a 1998. évi VI. számú törvényt – az
egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során –, valamint a 2011.
évi CXII. törvényt – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról – vette alapul.
Módosítás
A weboldal Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot
bármikor módosítsa. A Felhasználó köteles időről-időre ellenőrizni az adatvédelmi
nyilatkozat tartalmát, hogy az abban esetlegesen létrejövő változásokról tudomást
szerezzen.